Säädökset alkuperäisinä: 1970

915/1970
Asetus uskonnonvapauslain täytäntäänpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
860/1970
Laki leimaverolain muuttamisesta
854/1970
Laki leimaverolain muuttamisesta
847/1970
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
830/1970
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
829./1970
Laki oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 §:n 5 kohdan kumoamisesta.
824/1970
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä
788/1970
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
773/1970
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.
768/1970
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
762/1970
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
761/1970
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan
742/1970
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
675/1970
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta
670/1970
Laki kunnallisista työehtosopimuksista
669/1970
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki
668/1970
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
666/1970
Laki työaikalain 19 a §:n muuttamisesta.
665/1970
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.
664/1970
Valtion virkaehtosopimuslaki
663/1970
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta.
662./1970
Laki hallitusmuodon 65 ja 66 §:n muuttamisesta.
627/1970
Laki tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä.
616/1970
Laki avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta
594/1970
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
576/1970
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
552/1970
Laki tavaramerkkilain 14 §:n muuttamisesta
545/1970
Asetus pysäköintivirhemaksusta
529/1970
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
528/1970
Laki valtion eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
527/1970
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
521/1970
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
519/1970
Asetus evankelisluterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta
499/1970
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
469/1970
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
468/1970
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
467/1970
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
462/1970
Laki todistelusta oikeuden valvomista varten ulkomaalla annetun lain 3 §:n muuttamisesta
460./1970
Laki konkurssisäännön 111 §:n muuttamisesta.
459./1970
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
457/1970
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain muuttamisesta
456/1970
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta
454/1970
Laki valiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
428/1970
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
427/1970
Laki vesilain muuttamisesta
387/1970
Asetus talousneuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
368./1970
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 16 §:n 3 momentin kumoamisesta.
361/1970
Kastroimisasetus
359/1970
Asetus raskauden keskeyttämisestä
324/1970
Laki eräiden asioiden ratkaisemisesta oikeusministeriön istunnossa
320/1970
Työsopimuslaki
284/1970
Talonmiesten työaikalaki
283/1970
Steriloimislaki
282/1970
Kastroimislaki
259/1970
Arpajaisverolaki.
258/1970
Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki
249/1970
Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.
248/1970
Laki pysäköintivirhemaksusta
239/1970
Laki raskauden keskeyttämisestä
218/1970
Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta
198/1970
Väestökirja-asetus
184/1970
Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa
179/1970
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta.
148/1970
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.
138/1970
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
131/1970
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta
89/1970
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain muuttamisesta
32/1970
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
31/1970
Maatalouden työaikalaki.
19/1970
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
16/1970
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.