895/1969

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1969.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annettuun leimaverolakiin (662/43) uudet 30 a ja 51 a § seuraavasti:

30 a §.

Kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975 annetussa laissa (876/69) tarkoitetuilla kehitysalueilla olevan kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja ja kehitysalueilla sijaitsevassa kaupungissa tai kauppalassa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeva luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos luovutus tapahtuu vuosina 1970-1975 vastaanottajalle, joka on hankkinut kiinteistön kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetussa laissa (894/69) tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai tuotantolaitoksen laajennusta varten, tai vastaanottajan ollessa tuloja omaisuusverolain 24 §:n 5 kohdassa tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta, sellaisen uuden rakennuksen omistamista ja hallintaa varten, jonka huoneistot rakennuksen valmistuttua ovat pääasiallisesti edellä mainitussa laissa tarkoitettua tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten hallinnassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ei luovutuskirja kuitenkaan ole leimaverosta vapaa suuremmalta osalta kauppahintaa, kuin mikä siitä asianomaisen veropiirin verotoimiston antamalla todistuksella on selvitetty kohdistuvan tuotannollisen toiminnan kannalta tarpeellisiin rakennuksiin ja niiden tonttimaahan.

51 a §.

Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa on saamistodiste siltä osin kuin sitä vastaan vuosina 1970-1975 annettu luotto on hyväksytty 30 päivänä joulukuuta 1969 annetun kehitysalueluottolain (881/69) mukaiseksi kehitysalueluotoksi.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske haltijavelkakirjoja.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.