890/1969

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1969

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 4 §:ään sisältyvä kolmas viran omaisten ryhmä, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (670/ 68), ja lisätään 50 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (747/68), uusi 4 kohta seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, tullihallitus, verohallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, maataloushallitus, asutushallitus, metsähallitus, maanmittaushallitus, vesihallitus, metsäntutkimuslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, rakennushallitus, autorekisterikeskus, ilmatieteen laitos, valtion vesivoimatoimikunta, merenkulkuhallitus, patentti- ja rekisterihallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus, lääkintöhallitus, rautatiehallitus sekä posti- ja lennätinhallitus.


50§

Saamistodistetta annettaessa suoritettavasta leimaverosta ovat vapaat:


4) Työttömyyskassojen tukirahastolle annettu velkakirja, milloin lainan saajana on työttömyyskassa.


Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.