812/1969

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1969

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 35 §:n 1 momentti ja 59 § sekä lisätään lain 14 §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (695/68), uusi 3 momentti seuraavasti:

14§

Niin ikään korvataan vahingoittuneen käytössä olleet työtapaturman yhteydessä särkyneet silmälasit, kuulokojeet, hammasproteesit, tukisidokset ja -liivit sekä tekojäsenet ja -elimet.

35§

Vakuutusmaksu on määrättävä sellaiseksi, että se riittää vakuutetun vastuun peittämiseen sekä kohtuullisiin hoitokustannuksiin, ja sen perusteille on hankittava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Jos perusteita muutetaan, tulevat uudet perusteet noudatettaviksi sosiaali- ja terveysministeriön määräämästä ajankohdasta lukien. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös määrätä vakuutusmaksuun sisällytettäväksi kohtuullisen määrän käytettäväksi työturvallisuustyöhön sen mukaisesti kuin asetuksella tarkemmin säädetään.


59§

Merimiehentoimessa oleva henkilö katsotaan kadonneeksi, jollei hänestä eikä siitä aluksesta, jolla hän viimeksi oli, ole saatu tietoja kolmea kertaa niin pitkässä ajassa, kuin alukselta voidaan olettaa yleensä menevän matkaan siitä paikasta, missä aluksen viimeksi tiedettiin olleen, lähimpään määräpaikkaan, eikä vähintään kolmen kuukauden aikana.

Merimiehentoimessa oleva henkilö, joka aluksen ollessa matkalla putoamalla yli laidan tai muuten todistettavasti on joutunut hengenvaaralliseen tilaan eikä ole perusteltua syytä olettaa hänen pelastuneen, katsotaan kadonneeksi, kuitenkin vasta, kun kolme kuukautta on tapahtumasta kulunut.

Katoamispäiväksi katsotaan se päivä, jolloin alus joutui haaksirikkoon tai johon sitä tai merimiehentoimessa olevaa henkilöä koskevat viimeiset tiedot ulottuvat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.