781/1969

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen aluevesien rajoista 18 päivänä elokuuta 1956 annetun lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1966 annetussa laissa (332/66), sekä lisätään sen 7 §:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänämaaliskuuta 1965 ja 25 päivänä maaliskuuta 1966 annetuissa laeissa (144/65 ja 332/66), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

Suomen aluevedet käsittävät valtakunnan maa-alueeseen välittömästi liittyvän meren osan, jota idässä Neuvostoliittoa vastaan Suomenlahdella Vironlahden saaristossa rajoittaa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetussa Pariisin rauhansopimuksessa (690―691/47) sekä Haapasaaren saariston kohdalla 20 päivänä toukokuuta 1965 Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella tehdyssä sopimuksessa määrätty valtakunnan meriraja ja lännessä Ruotsia vastaan Perämerellä Tornion saaristossa Haminan rauhan jälkeen Torniossa 19 päivänä tammikuuta 1811 allekirjoitetun topografisen rajanselityksen mukaan rajantarkistuksessa vuosina 1956―1957 määrätty valtakunnan meriraja. Aahvenanmerellä Märketin luodon etelä- ja pohjoispuolella rajana Ruotsia vastaan on edellä mainitussa vuoden 1811 rajanselityksessä määrätty valtakunnan meriraja sellaisena, kuin se on sisällytetty 20 päivänä lokakuuta 1921 allekirjoitettuun Aahvenanmaan linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevaan sopimukseen (64/22). Aluevesien ulkorajana on, 7 §:ssä mainittavin poikkeuksin, kansainvälinen aluevesiraja.Ahvenanmerellä Flötjanin saaren lounaispuolella 5 §:n mukaista aluemerta rajoittaa Haminan rauhan jälkeen Torniossa 19 päivänä tammikuuta 1811 allekirjoitetussa topografisessa rajanselityksessä määrätty raja sellaisena kuin se on sisällytetty 20 päivänä lokakuuta 1921 allekirjoitettuun Ahvenanmaan linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevaan sopimukseen (64/22).


Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.