767/1969

Annettu Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1969

Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä marraskuuta 1922 annetun uskonnonvapauslain (267/22) 6 §:n 2 momentti ja 11 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 21 päivänä maaliskuuta 1941 annetussa laissa (201/41), näin kuuluviksi:


Milloin vanhemmat kuuluvat eri uskontokuntiin tai jompikumpi heistä ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, seuraa lapsi siinä kohden äitiä, jolleivät vanhemmat ennen avioliittoon menemistään tai sen jälkeen ole kirjallisesti sopineet, että lapsen on isää seurattava. Jos se vanhemmista, jota lapsi seuraa, kuolee tai menettää kasvattamisoikeutensa, taikka jos vanhempien kesken on tapahtunut avioero, seuraa lapsi, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, sitä vanhemmista, joka lasta kasvattaa, jollei tuomioistuin holhoojan, holhouslautakunnan tai lapsen sukulaisen vaatimuksesta toisin määrää.


11§

Maassa olevaan luostariin älköön otettako jäseniksi tai kokelaiksi (noviiseiksi) muita kuin Suomen kansalaisia.


Helsingissä 12. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.