747/1969

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 32 §:n 1 ja 2 momentti näin kuuluviksi:

32§

Joka on tyytymätön maksuunpanon toimittavan viranomaisen suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan veron määrää koskevaan toimenpiteeseen, saa siitä kirjallisesti valittaa liikevaihtovero-oikeudelle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun vero on suoritettu tai olisi pitänyt suorittaa. Valitus on 13 §:ssa mainituissa tapauksissa tehtävä tullihallitukselle. Joka ei tyydy päätökseen, jonka liikevaihtovero-oikeus tai tullihallitus on antanut 1 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta, saa siitä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tiedoksi saatu, sitä päivää lukuun ottamatta.Tämän lain voimaan tulosta säädetään erikseen. Lain voimaantullessa lääninhallituksessa vireillä olevien, maksuunpanon toimittavan viranomaisen moottoriajoneuvoveroa koskevista päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely kuuluu edelleen lääninhallitukselle.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.