715/1969

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1969.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 14 §:n myymälätodistusta koskeva nimike, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66), muutetaan 65 a §, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (344/61), ja lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1966 annetulla lailla ja 31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla (747/68), uusi henkilötodistusta koskeva nimike seuraavasti:

14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista, ilmoituksista ja voitoista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Henkilötodistus, alkoholiyhtiön antama, 65 a §:n mukaan.


65 a §.

Alkoholiyhtiön antamasta henkilötodistuksesta maksetaan leimaveroa 3 markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Eino Raumo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.