685/1969

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1969.

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n 3 momentti ja 43 §:n 2 momentti sekä lisätään 36 §:ään uusi 3 momentti, jolloin aikaisempi 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

36 §.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista asioista valtioneuvosto voi ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa eduskunnalle selonteon, joka on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Kun keskustelu selonteosta on julistettu päättyneeksi, eduskunta siirtyy asiasta päätöstä tekemättä päiväjärjestykseen.

Edellä mainittujen asioiden käsittelyä älköön seuraavilla valtiopäivillä jatkettako.

43 §.

Ulkoasiainvaliokunta kokoontuu myös valtiopäivien keskeydyttyä tai päätyttyä joko hallituksen pyynnöstä tai jos vähintään kolmasosa valiokunnan jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.