680/1969

Annettu Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1969

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/ 59) 3 §:n 3 momentti ja muutetaan saman pykälän 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1963 annetussa asetuksessa (642/63), näin kuuluvaksi:


Liikennevakuutuslain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vakuutusmaksun perusteisiin tulee sisältyä määräys siitä, onko ja missä tapauksessa vakuutusyhtiön annettava vakuutusmaksusta, maksualennusta jollei yhtiö ole perusteista määrättynä aikana ennen vakuutusmaksukauden alkua suorittanut liikennevakuutuksesta vahingonkorvausta, taikka perittävä korotettu vakuutusmaksu, jos yhtiö on vastaavana aikana suorittanut vakuutuksesta vahingonkorvausta.


Tätä asetusta on sovellettava niihin vakuutusmaksun perusteisiin, jotka vahvistetaan tämän asetuksen jälkeen.

Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J. E. Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.