633/1969

Annettu Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1969

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 20 ja 21 a §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1960 annetussa asetuksessa (539/60), sekä muutetaan 21 ja 22 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1960 annetussa asetuksessa, sekä lisätään asetukseen uusi 74 a § seuraavasti:

21§

Lisärahastoon siirretään vuotuinen ylijäämä ja siitä katetaan syntynyt alijäämä. Lisärahaston varojen ylittävältä osalta alijäämä katetaan eläkerahastosta.

22§

Eläkelaitoksen tulee vuosittain ennen huhtikuun loppua lähettää sosiaali- ja terveysministeriölle arvio kansaneläkelain 62 §:n 1 momentissa mainituista valtion seuraavana vuotena vastattavista tukiosista.

Eläkelaitoksen on annettava 1 momentissa tarkoitetun arvion tarkistamiseksi tarvittavat tiedot sosiaali- ja terveysministeriölle.

74a§

Kansaneläkelain 30 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi työtuloksi katsotaan palkkatulo sekä se osa liike- ja ammattitulosta tai maatilataloudesta tahi muusta ansiotoiminnasta saadusta tulosta, jota on pidettävä kohtuullisena korvauksena edellä tarkoitetussa ansiotoiminnassa suoritetusta työstä.

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.