614/1969

Annettu Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 1969

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/22) 1 §:n 3 momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa asetuksessa (659/68), näin kuuluviksi:


Viiden päivän kuluessa siitä päivästä, jona eroava uskonnonvapauslain 5 §:n 3 momentin mukaan on katsottava eronneeksi, on erokirja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, johon eroava siirtyy. Erokirjasta on suoritettava sama maksu kuin muuttokirjasta.

Jos eroamisilmoitus on tehty siinä seurakunnassa tai yhdyskunnassa, jonka kirjoihin eroava on merkitty ja eroava on samalla ilmoittanut liittyvänsä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan, on hänen viimeistään kuukauden kuluessa eroamisilmoituksen tekemisestä esitettävä todistus, että hänet otetaan siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hän on ilmoittanut liittyvänsä.

Jos uskonnonvapauslain 5 §:n 3 momentin mukaan eronneeksi katsottava ei liity mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai jos hän ei ole esittänyt 1 momentissa mainittua todistusta, on häntä koskeva erokirja lähetettävä sille henkikirjoittajalle tai muulle viranomaiselle, jonka tehtävänä on pitää väestörekisteriä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan kuulumattomista.

Helsingissä 3. päivänä lokakuuta 1969

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.