471/1969

Annettu Helsingissä 14. päivänä heinäkuuta 1969

Laki valtion muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 6 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


Myöskään ei sovelleta, mitä 5 §:n 2 momentissa on säädetty, jos edunsaaja työkyvyttömäksi tullessaan, työn tai virantoimituksen tämän lain mukaisessa palveluksessa päätyttyä tai ollessa keskeytyneenä, on virkatai työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, johon liittyy muu kuin tämän lain mukainen eläketurva, ja hän tämän perusteella on saavuttanut oikeuden työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen siten että eläkeajaksi luetaan työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkelain saavuttamisen välinen aika tai sitä vastaava ansio. Edunsaajan katsotaan saavuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkkeen saamiseen sinä ajankohtana, jona hänen sanotun lain alaisissa työsuhteissa saamansa ansio yhteensä on ennen työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, vian tai vamman saamista noussut saman lain 7 §:n 1 momentissa edellytettyyn rajamäärään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970

Helsingissä 14. päivänä heinäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
J.E. Partanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.