383/1969

Annettu Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1969

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesi muutetaan valtion eläkelain (280/66) 5 §:n 4 momentti näin kuuluvaksi:

Eläkeajaksi luetaan niin ikään aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täytettyään on ollut muussa kuin valtion tehtävässä, mikäli siihen, sen mukaan kuin erikseen on säädetty, liittyy oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1969.

Helsingissä 13. päivänä kesäkuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.