323./1969

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1969.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvun nimike ja 10 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa asetuksessa, sekä 23 luvun nimike ja 1 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1921 annetussa laissa (274/21), näin kuuluviksi:

1 luku

Yleisistä tuomioistuimista.

10 §.

Jos pormestari on estynyt toimittamasta virkaansa eikä raastuvanoikeus ilman häntä ole tuomionvoipa, hovioikeus määrää hänelle sijaisen. Sijaisen määräämisestä kihlakunnantuomarille hänen ollessaan estynyt virkaansa toimittamasta ja kihlakunnanoikeuden lautakunnan täydentämisestä silloin, kun se tilapäisesti jää vajaalukuiseksi, on säädetty erikseen.

23 luku.

Tuomionvoipaisuudesta ja äänestämisestä.

1 §.

Kihlakunnanoikeus on tuomionvoipa silloin, kun lautakunnassa on vähintään viisi ja enintään seitsemän lautamiestä. Raastuvanoikeus on tuomionvoipa kolmen jäsenen osallistuessa istuntoon. Hovioikeudessa on kolme jäsentä tuomionvoipa määrä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1969.

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1969.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.