229/1969

Annettu Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 1969

Asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta

Pääministerin esittelystä muutetaan valtion virka-ansiomerkistä 24 päivänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (166/61) 3 §:n 2 momentti 4 §:n 2 momentti 8 § sekä 9 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:


Ansiomerkkiä kannetaan Suomen Leijonan ritariristin nauhasta muodostetulle solmukkeelle kiinnitettynä rinnan vasemmalla puolella, nauhaan kiinnitettyjen kunniamerkkien vasemmalla puolella tai niiden yläpuolella.Palvelukseksi, jota 1 momentissa tarkoitetaan, luetaan siinä mainitussa virassa tai toimessa suoritetun palveluksen lisäksi myös se aika, minkä asianomainen virkasuhteen nojalla on ennen sanottua palvelusta tai sen jälkeen ollut muussa päätoimiseksi katsottavassa valtion palveluksessa, sekä aika, minkä hän sotatilan aikana on ollut sotapalveluksessa, samoin kuin lakkautuspalkalla olemansa aika. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan samoin edellytyksin Suomen Pankin, kansaneläkelaitoksen ja postisäästöpankin toimessa, niin myös enintään kymmenen vuotta raastuvanoikeuden tai maistraatin jäsenenä tai kaupunginviskaalina suoritetusta palveluksesta.

Virka-ansiomerkki annetaan hakemuksesta. Esityksen virka-ansiomerkin antamisesta voi kuitenkin tehdä myös se valtion virasto tai laitos, jossa tai jonka alaisena asianomainen palvelee tai viimeksi on palvellut.

Hakemusten ja esitysten tarkastamista ja lausuntojen antamista varten niistä on valtion virka-ansiomerkkitoimikunta, jossa on viisi tasavallan presidentin määräämää jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Yhden jäsenen ja varajäsenen, jotka eivät osallistu muiden kuin puolustuslaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden hakemusten käsittelyyn, tulee olla vähintään everstin arvoinen upseeri. Muista jäsenistä määrätään yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana.

Toimikunta ottaa itselleen sihteerin.

Hakemus virka-ansiomerkin saamisesta on virallisesti oikeaksi todistetun nimikirjanotteen ohella ennen syyskuun 1 päivää toimitettava edellä 8 §:ssä tarkoitettuun virastoon tai laitokseen. Viraston tai laitoksen tulee ennen seuraavan lokakuun 1 päivää lähettää hakemuskirjat lausuntonsa ohella sekä mahdolliset esityksensä virka-ansiomerkin antamisesta valtion virka-ansiomerkkitoimikunnalle. Tarkastettuaan hakemukset ja esitykset on valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan toimitettava ne oman lausuntonsa ohella marraskuun 25 päivään mennessä valtioneuvoston kansliaan tasavallan presidentille esiteltäviksi.


Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Mauno Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.