196/1969

Annettu Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 1969

Laki kalastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä syyskuuta 1951 annetun kalastuslain (503/51) 96 § näin kuuluvaksi:

96§

Joka vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä:

1) käyttää kiellettyä pyyntitapaa tai pyydystä tai pitää sellaista pyydystä veneessä, rannalla, rantasuojassa taikka muussa paikassa, mistä se on helposti otettavissa pyyntiä varten;

2) luvattomasti kalastaa valtaväylässä, muussa kalaväylässä tai muutoin rauhoitetulla alueella taikka käyttää sinänsä luvallista pyyntitapaa tai pyydystä vesistössä tai alueella, missä se on kielletty;

3) pyydystää kalaa tai rapua taikka niitä varten pitää pyydystä vedessä luvattomana aikana;

4) pyydystää alamittaista kalaa tai rapua;

5) luvattomasti pitää hallussaan, kuljettaa, muualle lähettää, kaupattavaksi ostaa tai pitää kaupan, myy taikka maksusta tarjoilee rauhoitettuja tai alamittaisia kaloja tai rapuja; tai

6) kalastaa vastoin lääninhallituksen taikka oikeuden kieltoa;

tuomittakoon sakkoon ja menettämään kielletty pyydys tai pyydyksen osa taikka sen arvo sekä luvaton kuljetus- tai kauppatavara 103 §:n mukaisesti. Jos kalastuksessa on käytetty räjähdysainetta tai jos asianhaarat muutoin ovat erittäin raskauttavat, voidaan syyllinen tuomita myös vankeuteen, enintään kahdeksi vuodeksi, ja menettämään luvattomasti käytetty luvallinen pyydys tai kalastuksessa käytetty vene tai niiden arvo.

Joka laiminlyö tämän lain mukaisen velvollisuutensa asettaa tulokanavaan tai vesijohtoon kalojen joutumista vesilaitokseen estäviä laitteita, tuomittakoon sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Joka kalastaa, vaikka hän tai hänen ruokakuntansa ei ole suorittanut kalastuksenhoitomaksua tai hänellä ei ole maksusta annettua kuittia mukanaan eikä hän voi sitäkahden vuorokauden kuluessa esittää, taikka muutoin muulla kuin 1 tai 2 momentissa mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomittakoon sakkoon, mikäli muualla laissa ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Siitä, miten sitä on rangaistava, joka luvattomasti kalastaa toisen kalavedessä tai veteen kuuluvalla rauhoitetulla alueella taikka ylittää sen oikeuden, mikä hänellä on yhteisen kalaveden osakkaana tai kalastusoikeuden vuokraajana tai sen käyttäjänä kalaveden haltijan luvalla tai muulla perusteella, taikka rikkoo kalastusoikeuden käyttämisestä tehdyn sopimuksen tai päätöksen taikka muulla tavalla loukkaa toiselle kuuluvaa kalastusoikeutta, säädetään rikoslaissa.

Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 1969

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Martti Miettunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.