N.o 9./1969

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1969.

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 20 § ja muutetaan saman lain 2 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

2 §.

Jos ulkomaalainen, joka laillisella luvalla oleskelee maassa, haluaa harjoittaa kauppa- tai tehdasliikettä taikka muuta elinkeinoa kaupungissa tai maalla, on hänen anottava sitä lääninhallitukselta ja liitettävä anomukseensa todistus siitä, että hän on täysivaltainen, sekä täysivarainen takaus tai muu vakuus valtiolle ja kunnalle kolmena vuonna menevistä veroista ja julkisista maksuista. Kulkukaupan harjoittamiseen ei ulkomaalaiselle kuitenkaan saa antaa lupaa.


5 §.

Luvallisen elinkeinon harjoittaminen ilman muita apulaisia kuin aviopuolisoa tai suoraan etenevää polvea olevia vajavaltaisia jälkeläisiä, ja siinä liikehuoneistoa, konttoria tai erityistä myyntipaikkaa pitämättä, on sallittu ilman eri ilmoitusta tai lupaa. Tämä itsensä elättämisen oikeus on silläkin, joka ei hallitse itseään ja omaisuuttaan.

6 §.

Siltä, joka tahtoo harjoittaa kauppaa tai muuta samantapaista liikettä liikehuoneistossa, konttorissa tai senkaltaisessa erityisessä myyntipaikassa taikka toimia laivanisäntänä laivanisännistöyhtiön pääisäntänä taikka muussa elinkeinotoiminnassaan apulaisenaan käyttää muita kuin aviopuolisoaan tai suoraan etenevää polvea olevia vajavaltaisia jälkeläisiään, vaaditaan, että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan.

Viimeksi mainitun ehdon estämättä on vajavaltainen oikeutettu harjoittamaan elinkeinoa, niin kuin 1 momentissa sanotaan, jos holhooja siihen suostuu, sekä, milloin holhooja vain tuomioistuimen luvalla saa holhotin puolesta harjoittaa elinkeinoa, hankkii siihen tuomioistuimen luvan.


Tämä laki tulee voimaan f päivänä helmikuuta -1969.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1969.

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto.

Vt. Oikeusministeri
Grels Teir.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.