4/1969

Annettu Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 1969

Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, kumotaan valtiopäiväjärjestyksen 6 §:n 2 momentin 4 kohta ja muutetaan sen 8 § näin kuuluvaksi:

Jos edustajaksi valittu menettää vaalikelpoisuutensa, lakkaa hänen edustajantoimensa. Jos edustajaksi valittu on vaalitoimituksen jälkeen tuomittu kuritushuoneeseen tai muusta kuin 6 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta tahallisesta rikoksesta vankeuteen, eduskunnalla on valta tutkia, onko hänen sallittava edelleen olla edustajana. Rikoksen laadun tai tekotavan osoittaessa, ettei tuomittu ansaitse edustajantoimensa edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta eduskunta voi, ellei tuomittu itse ole eduskunnalta pyytänyt vapautusta tästä toimestaan, hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan lausunnon, päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, julistaa hänen edustajantoimensa lakanneeksi. Mitä tässä on säädetty, noudatettakoon hovioikeuden annettua päätöksensä, vaikka tuomio ei ole lopullinen. Muutoksenhausta huolimatta eduskunta ottakoon kuitenkin asian käsiteltäväksi jo alioikeuden päätöksen nojalla, jos eduskunta tekee siitä päätöksen, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on äänestyksessä kannattanut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1969.

Helsingissä 10. päivänä tammikuuta 1969

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Vt. oikeusministeri
Grels Teir

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.