806/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 12 a §, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (625/66), näin kuuluvaksi:

12a§

Eläkelaitoksen toimihenkilöiden palkkauksen perusteista, työajasta ja vuosilomista määrätään lisätyn hallituksen vahvistamilla ohjesäännöillä.

Toimi- tai työsuhteessa eläkelaitokseen olevalla henkilöllä on oikeus eläkelaitoksen varoista kustannettavaan vanhuus- ja vyökyvyttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä eläkelaitoksen varoista perhe-eläkettä noudattaen soveltuvin osin mitä siitä on virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön osalta säädetty.

Eläkkeen ja perhe-eläkkeen myöntää eläkelaitoksen hallitus. Eläkelaitoksessa on eläkeasiamies, jolla on oikeus seurata näiden asioiden käsittelyä, hallituksessa. Eläkelaitoksen hallituksen päätökseen eläkettä ja perhe-eläkettä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. Valitusoikeus on hakijalla tai saajalla ja eläkeasiamiehellä.

Tarkemmat määräykset eläkkeen ja perheeläkkeen maksamisesta ja eläketurvasta muutoin annetaan eläke- ja perhe-eläkesäännöillä, jotka lisätty hallitus vahvistaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
A-L. Tiekso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.