793/1968

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 2 §:n 4 momentti sekä muutetaan lain 10 §:n 1 ja 4 momentti ja 13 § näin kuuluviksi:

10§

Eläkkeen määrä on jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta eläkkeen perusteena olevasta palkasta 1/12 prosenttia, jota korotetaan 26/360 jokaiselta täydeltä kuukaudelta, jolla yhteenlaskettu eläkeaika ylittää 120 täyttä kuukautta.


Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:n mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaista eläkettä varten huomioon otetun palveluksen perusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla, tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään lyhyt, aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukainen eläke siltä osin kuin se perustuu ansioon, joka kohdistuu tämän lain mukaista eläkettä varten huomioon otettuun eläkeaikaan. Tällöin oi oteta huomioon lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeiden ja korvausten johdosta tehtävää vähennystä. Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoin voimassa, mitä jäljempänä säädetään.

13§

Eläkkeen määrä lasketaan uudelleen,

jos edunsaajalla sen jälkeen, kun eläke edellä säädetyin tavoin on laskettu, todetaan olevan oikeus eläkkeen määrää laskettaessa huomioon otettavan eläkkeeseen, elinkorkoon tai korvaukseen; tahi

jos tällaisen eläkkeen, elinkoron tai korvauksen määrä valituksen johdosta muuttuu; sekä

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, elinkoron tai korvauksen määrä on olennaisesti muuttunut.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Ele Alenius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.