684/1968

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1968

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (4S2/58) 61 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 64 a § seuraavasti:

61§

Milloin maatilatalouden tulosta on suoritettava kunnallisveroa useammalle kunnalle, on jaettaessa tulon määrää eri kunnissa verotettavaksi otettava huomioon maa-alueiden pinta-alat ja maankäyttölajit sekä muut perusteet, jotka voivat osoittaa eri kunnissa saaduksi katsottavan tulon määrää.

64a§

Milloin yhtenä tulolähteenä pidettävää maatilataloutta on harjoitettu siten, ett siitä on suoritettava veroa kahdelle tai useammalle kunnalle, on verovelvollisen kotikunnan verolautakunnan verotusta toimittaessaan tehtävä ehdotus siitä, miten tulolähteen verotettava tulo on kunnallisverotuksessa jaettava eri kuntien kesken. Verolautakunnan on annettava ehdotuksensa viipymättä tiedoksi muiden asianomaisten kuntien verolautakunnille, joiden tulee, jos ne hyväksyvät ehdotuksen, toimittaa verotus omalta osaltaan sen mukaisesti. Mikäli joku näistä verolautakunnista ei hyväksy ehdotusta, vahvistaa 63 §:n säännöksestä poiketen sen läänin lääninverolautakunta, jossa verovelvollisen kotikunta on, hänen kunnallisverotuksessa verotettavan tulonsa sekä tulon jakamisen asianomaisten kuntien kesken ja kullekin kunnalle tulevien veroäyrien määrät sekä verovelvollisen tulon ja omaisuuden valtionverotuksessa. Kuntien verolautakuntien on tällöin tehtävä lääninverolautakunnalle ehdotukset asianomaiselle kunnalle tulevien veroäyrien määrästä.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Eino Raunio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.