659/1968

Annettu Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1968

Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta 29 päivänä joulukuuta 1922 annetun asetuksen (334/22) 1, 2 ja 3 § näin kuuluviksi:

Uskonnonvapauslain 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty eroamisilmoitus on eroavan itsensä tehtävä asianomaisen kirkkoherran tai yhdyskunnan tahi seurakunnan hallituksen taikka muun väestörekisterin pitäjän virka huoneessa virka-aikana ja tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä sekä varmennettava ilmoitus nimikirjoituksellaan.

Jos eroamisilmoitus tehdään seurakunnassa tai yhdyskunnassa, josta eroaminen tapahtuu, on eroavan ilmoitettava, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan hän aikoo liittyä vai liittyykö hän mihinkään. Jos eroamisilmoitus tehdään sen väestörekisterin pitäjälle, johon eroava siirtyy ja hänet otetaan tämän rekisterin kirjoihin, rekisterinpitäjän on viipymättä tilattava erokirja niin kuin muuttokirjoista sekä kirkonkirjasta ja muusta vastaavasta rekisteristä annettavasta todistuksesta ja eräiden ilmoitusten merkitsemisestä sellaiseen rekisteriin annetun asetuksen 1 §:n 4 momentissa säädetään muuttokirjan tilaamisesta.

Viiden päivän kuluessa eroamisilmoituksen tekemistä lähinnä seuraavan kalenterikuukauden päätyttyä on erokirja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, johon eroava siirtyy. Erokirjasta on suoritettava sama maksu kuin muuttokirjasta.

Jos eroamisilmoitus on tehty siinä seurakunnassa tai yhdyskunnassa, jonka kirjoihin eroava on merkitty ja eroava on samalla ilmoittanut liittyvänsä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seurakuntaan, on hänen viimeistään eroamisilmoitusta lähinnä seuraavan kalenterikuukauden aikana esitettävä todistus, että hänet otetaan siihen uskonnolliseen yhdyskuntaan, johon hän on ilmoittanut liittyvänsä.

Jos uskonnonvapauslain 5 §:n 2 momentin mukaan eronneeksi katsottava ei liity niihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai jos hän ei ok esittänyt 1 momentissa mainittua todistusta, on häntä koskeva erokirja lähetettävä sille henkikirjoittajalle tai muulle viranomaiselle, jonka tehtävänä on pitää väestörekisteriä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai seuraintaan kuulumattomista.

Erokirjan vastaanottamisen ilmoittamisesta ja eronneen poistamisesta rekisteristä on voimassa, mitä muuttokirjoista annetussa asetuksessa muuttokirjan vastaanottamisen ilmoittamisesta ja muuttaneen poistamisesta rekisteristä on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Helsingissä 5. päivänä joulukuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. opetusministeri
Jussi Linnamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.