495/1968

Annettu Naantalissa 9. päivänä elokuuta 1968

Laki valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vesistön vedenjuoksua annetun lain sekä eräiden Kemijoen vesistön vedenjuoksun säännöstelyä koskevien asioiden käsittelyjärjestyksestä annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Tämä laki kumoaa valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vesistön vedenjuoksua 22päivänä tammikuuta 1960 annetun lain (62/60), eräiden Kemijoen vesistön vedenjuoksunsäännöstelyä koskevien asioiden käsittelyjärjestyksestä 6 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (380/62) sekä ensin mainitun lainvoimaan jäämistä koskevan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 22luvun 1 §:n 1 momentin säännöksen.

Valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoenvesistön vedenjuoksua annetun lain nojallavireille pantuun asiaan, joka tämän lain voimaan tullessa on muutoksenhaun johdostaedelleen vireillä, sovelletaan, siltä osin kuinmuutosta on haettu, alussa mainitun lainaineellisoikeudellisia säännöksiä. Muihin vireillä oleviin asioihin sovelletaan vesilainaineellisoikeudellisia säännöksiä, kuitenkinniin, että milloin toimenpiteestä aiheutuvastavahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä on aikaisemman lain nojalla määrätty ennakkokorvauksia, on tämän toimenpiteen johdosta suoritettavia korvauksia lopullisesti vahvistettaessa sovellettava samaalakia kuin ennakkokorvauksia määrättäessä.

Mitä vesilain 8 luvun 26 §:ssä on säädettyhyödynsaajan oikeudesta silloin, kun lupasäännöstelyyn on saatu ennen vesilain voimaantuloa, sovelletaan myös niissä tapauksissa, jolloin on saatu lupa säännöstelyynvaltion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vesistön vedenjuoksua annetun lain nojalla tehdyn hakemuksen perusteella siitä riippumatta, milloin ja minkä lain nojalla lupa onannettu.

Vesioikeudessa tämän lain voimaan tullessavireillä olevassa asiassa oikeuden tulee, asianlaatu ja käsittelyvaihe huomioon ottaen, ratkaista, onko asiaa siellä edelleen käsiteltäessänoudatettava kokonaan tai määrätystä vaiheesta alkaen menettelystä annettuja vesilainsäännöksiä vai onko asian käsittelyä jatkettava aikaisempien säännösten mukaan. Tätätarkoittavaan vesioikeuden ratkaisuun älköönhaettako muutosta.

Valtioneuvosto voi vapauttaa hyödynsaajan, joka on antanut valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vesistön vedenjuoksua annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetunsitoumuksen, kokonaan tai osaksi tästä sitoumuksesta.

Tämä laki tulee voimiaan 1 päivänä syyskuuta 1968.

Naantalissa 9. päivänä elokuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.