184./1968

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1968.

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n 8 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1952 annetussa laissa (238/52), ja 6 luvun 1 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

2 luku

Kihlakunnankäräjistä.

1 §.

Jos yleistä istuntoa varten tarvitaan useampia kuin yksi oikeudenkäyntipäivä, on istuntoa jatkettava, kunnes kaikki jutut on käsitelty. Istuntoa ei kuitenkaan pidetä lauantaina, ellei siihen ole erityistä syytä.


6 luku

Raastuvanoikeudesta.

1 §.

Raastuvanoikeus kokoontuu istuntoon kerran viikossa ja tarpeen vaatiessa useamminkin, ei kuitenkaan lauantaina, ellei siihen ole erityistä syytä. Istunto alkaa kello 10, jollei jossakin tapauksessa ole toisin määrätty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1968.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1968.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
A. Simonen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.