44/1968

Annettu Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1968

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/59) 9 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä helmikuuta 1961 annetussa asetuksessa (97/61), näin kuuluvaksi:

Valtiota edustaa valtion omistaman moottoriajoneuvon aiheuttamaa liikennevahinkoa koskevissa asioissa tapaturmavirasto. Milloin vahinko kuitenkin on pieni ja sillä viranomaisella, jonka hallinnassa ajoneuvo on, on määräraha tarkoitukseen käytettävänä, voi viranomainen, jos korvauksesta on sovittu, itse korvata vahingon.

Tapaturmaviraston on. jollei korvausasiaa ole ratkaistu tuomioistuimen lainvoimaksella päätöksellä tai jollei kysymyksessä ole tapaturmavakuutuslainsäädännön nojalla annettuun lainvoimaiseen korvauspäätökseen perustuva takautumisvaade, ennen korvausasian ratkaisua pyydettävä lausunto liikennevakuutuslain 17 §:n 2 momentissa mainitulta liikennevahinkolautakunnalta asioissa, jotka koskevat:

1) pysyvän osittaisen tai täydellisen työkyvyttömyyden taikka kuoleman perusteella suoritettavaa jatkuvaa korvausta tai sen sijasta suoritettava jatkuvan korvauksen kertakaikkista pääoma-arvoa;

2) jatkuvan korvauksen korottamista tai alentamista liikennevakuutuslain 6 §:n 2 momentin perusteella;

3) pysyvän vian ja haitali perusteella suoritettavaa korvausta, jos vamma on vaikea tai jos vahingonkärsinyt ei ole hyväksynyt korvauksen määrää;

4) kivun ja säryn korvaamista, jos vamma on vaikea tai jos vahingonkärsinyt ei ele hyväksynyt korvauksen määrää; tai

5) henkilöön kohdistuneesta vahingosta suoritettavan korvauksen epäämistä tai alentamista vahingonkärsineen myötävaikutuksen perusteella, mikäli hän tai hänen omaisensa ei ole tätä hyväksynyt.

Tapaturmavirastolla en oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa muistakin käsiteltävinään olevista korvaustointa koskevista asioista.

Jos tapaturmaviraston ratkaisu 2 momentissa mainituissa asioissa poikkeaa lautakunnan lausunnosta eikä poikkeus ole tapahtunut korvauksensaajan eduksi, on sen merkittävä lausunto päätökseensä.

Pyytämistään lausunnoista on tapaturmaviraston suoritettava sosiaaliministeriön vahvistamien perusteiden mukainen maksu lautakunnalle.

Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1968

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
T. Saloranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.