Säädökset alkuperäisinä: 1968

806/1968
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
797/1968
Asetus valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
796/1968
Valtion perhe-eläkeasetus
793/1968
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
790/1968
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta
775/1968
Valtion perhe-eläkelain voimaanpanolaki
774/1968
Valtion perhe-eläkelaki
747/1968
Laki leimaverolain muuttamisesta
740/1968
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
697/1968
Asetus tapaturmavakuutuslain 57 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vakuutuksesta.
695/1968
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
691/1968
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
690/1968
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
687/1968
Asetus julkisista huvitilaisuuksista
686/1968
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
684/1968
Laki verotuslain muuttamisesta
670/1968
Laki leimaverolain muuttamisesta.
659/1968
Asetus uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
637./1968
Asetus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta.
635/1968
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa
573/1968
Oikeusministeriön päätös järjestyssäännön vahvistamisesta Saimaan kanavan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle kuuluvan osan vuokra-alueille.
499/1968
Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta
495/1968
Laki valtion oikeudesta säännöstellä Kemijoen vesistön vedenjuoksua annetun lain sekä eräiden Kemijoen vesistön vedenjuoksun säännöstelyä koskevien asioiden käsittelyjärjestyksestä annetun lain kumoamisesta
493/1968
Laki rakennuslain muuttamisesta
492/1968
Laki julkisista huvitilaisuuksista
472/1968
Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin
422/1968
Laki uskonnonvapauslain muuttamisesta
401/1968
Kansalaisuuslaki
392/1968
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
391/1968
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
390/1968
Laki verotuslain muuttamisesta
374/1968
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
368/1968
Laki väestönsuojelulain 26 §:n kumoamisesta
360/1968
Laki elinkeinotulon verottamisesta
348/1968
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.
343/1968
Laki avioliittolain 13 §:n muuttamisesta.
342./1968
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta.
268/1968
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
247/1968
Laki leipomotyölain muuttamisesta
191/1968
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
188/1968
Laki velkakirjalain muuttamisesta
187/1968
Laki shekkilain muuttamisesta
186/1968
Laki vekselilain muuttamisesta
184./1968
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
167/1968
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
87./1968
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
44/1968
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
10/1968
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.