551/1967

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1967

Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Keksintö, jolla pääasiallisesti on merkitystä maanpuolustukselle ja jonka salassapysyminen maanpuolustuksen kannalta on tärkeää, voidaan tämän lain nojalla, sen jälkeen kun keksintöön on haettu patenttia, valtioneuvoston päätöksellä pakkolunastaa valtiolle.

Keksinnöstä, joka 1 momentin mukaan pakkolunastetaan valtiolle, on keksinnön haltijalle maksettava kohtuullinen korvaus valtion varoista. Jollei korvauksesta sovita, voi keksinnön haltija ajaa siitä erikseen kannetta Helsingin raastuvanoikeudessa.

Jos on ilmeistä, että keksinnöllä pääasiallisesti on merkitystä maanpuolustukselle, ei Suomessa asuva keksijä tai hänen oikeudenomistajansa saa hakea tai oikeuttaa toista hakemaan keksintöön patenttia ulkomailla, ennen kuin siihen on haettu patenttia Suomessa ja ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut siitä, kun patenttihakemus täällä tehtiin.

Puolustusministeriön määräämällä henkilöllä on oikeus patentti- ja rekisterihallituksessa tutustua tehtyihin patenttihakemuksiin.

Jos todetaan, että keksinnöllä pääasiallisesti on merkitystä maanpuolustukselle, ei patenttilain 21 ja 22 §:n säännöksiä puolustusministeriön vaatimuksesta ole sovellettava. Jollei valtioneuvosto ole kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä päättänyt keksinnön pakkolunastamisesta valtiolle, hakemuksen käsittelyä jatketaan tavallisessa järjestyksessä.

Kaikkien viranomaisten on käsiteltävä tässä laissa tarkoitettuja keksintöjä koskevia asioita salaisina.

Puolustusministeriön vaatimuksesta ministeriön tai puolustuslaitoksen asianomaisen elimen tekemät, 1 §:ssä tarkoitettuja keksintöjä koskevat patenttihakemukset on salassapitänäisen lisäksi jätettävä julkiseen päiväkirjaan merkitsemättä.

Keksintöön, jota tämän lain mukaan on käsiteltävä salaisena, myönnetään patentti noudattamatta keksinnön julkiseksi tekemistä tarkoittavia patenttilain 21, 22 ja 26 §:n säännöksiä, mikäli patentin myöntämisen edellytykset muuten ovat olemassa.

Puolustusministeriön vaatimuksesta 1 momentissa tarkoitettua patenttia ei merkitä julkiseen patenttirekisteriin.

Puolustuslaitoksen oikeudesta työnantajana sen palveluksessa olevien henkilöiden tekemiin keksintöihin on voimassa, mitä työnantajan oikeudesta erikseen on säädetty.

Joka on saanut tiedon tässä laissa tarkoitetusta keksinnöstä, ei saa käyttää sitä hyväkseen eikä ilmaista, mitä hän näin on saanut tietää.

Joka rikkoo 2 tai 7 §:ssä tarkoitettua kieltoa, rangaistaan sakolla tai enintään vuoden vankeudella.

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

10§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1967

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Olavi Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.