657/1966

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Asutusrahasto muutetaan maatilatalouden kehittämisrahastoksi.

Maatilatalouden kehittämisrahaston muodostavat asutusrahastoon kuuluneet varat sekä ne varat, jotka valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siirretään, samoin kuin varat, jotka rahaston toiminnasta kertyvät.

Maatilatalouden kehittämisrahastoa hoitaa maatalousministeriön valvonnan alaisena asutushallitus.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen käyttämisestä maatilatalouden ja sen kehittä mistä tarkoittavan toiminnan edistämiseen säädetään erikseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös muihin maatilatalouden kehittämistarkoituksiin eduskunnan tulo- ja menoarvion yhteydessä päättämissä rajoissa.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varojen käytöllä on pyrittävä yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla edistämään lisäalueiden hankkimista ja antamista ja elinkelvottomien maatilojen yhdistämistä, estämään tilojen haitallista pirstomista sekä muutoinkin parantamaan olemassa olevien tilojen edellytyksiä kannattavan maatilatalouden harjoittamiseen.

Rahaston varoja voidaan käyttää myös pakkohuutokaupalla myytyjen tilojen ja alueiden lunastamiseen valtiolle, sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, sekä tilojen ja alueiden valtiolle hankkimiseen valtion saamisen turvaamiseksi.

Maatilatalouden kehittämisrahaston verotuksen käyttösuunnitelman vahvistaa valtioneuvosto. Käyttösuunnitelmassa on erikseen osoitettava varat sijoitus ja kulutusmenoihin. Kulutusmenoihin luetaan ne menot, jotka kokonaan tai osittain jäävät lopullisiksi menoiksi.

Kulutusmenoina maksetut erät poistetaan pääomaa vähentäen rahaston tileistä, sen mukaan kuin asutushallitus vuosittain päättää.

Valtioneuvosto päättää maatilatalouden kehittämisrahaston aseman ja tehtävät huomioon ottaen, voidaanko ja minkä verran rahaston varoja siirtää valtiovarastoon.

Jos kauppahinta tai muu valtion saaminen kuuluu vain osaksi maatilatalouden kehittämisrahastoon, tuloutetaan perityt lyhennys- ja korkoerät kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon, kunnes sen saaminen on loppuun maksettu.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa valtioneuvosto.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967,ja sillä kumotaan asutusrahastosta 6 päivänä marraskuuta 1936 annettu laki (333/36), 16 päivänä elokuuta 1958 v annetun maankäyttölain (353/58) 28 §:n 2 ja 3 momentti ja 32 § sekä asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain 13 §:n, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (629/62), 8 momentti.

Asutusrahaston tileistä on vuoden 1966 tilinpäätöksessä poistettava, sen mukaan kuin asutushallitus päättää, rahaston pääomaa vähentäen sellaiset asutusrahaston varoiksi kirjatut erät, jotka kokonaan tai osaksi jäävät valtion lopullisiksi menoiksi.

Mitä muualla laissa on säädetty asutusrahastosta, sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen maatilatauden kehittämisrahastoon.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Nestori Kaasalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.