475/1966

Päätetty julkaistavaksi 16 päivänä syyskuuta 1966.

Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.

Eduskunta on 29 päivänä kesäkuuta 1966 päättänyt muuttaa ja vahvistaa Eduskunnan 2 päivänä maaliskuuta 1926 vahvistaman pankkivaltuusmiesten johtosäännön 14 §:n, sellaisena kuin se on muutettu Eduskunnan päätöksellä 4 päivältä marraskuuta 1955 (445/55), näin kuuluvaksi:

14 §.

Pankkivaltuusmies, joka on velvollinen olemaan osallisena kaikissa valtuusmiesten käsiteltävinä olevissa asioissa, saa pankin varoista vuotuista palkkiota kaksituhattasata markkaa ja matkakulujen korvauksen. Muut pankkivaltuusmiehet saavat vuotuista palkkiota tuhatkuusisataa markkaa ja matkakulujen korvauksen. Puheenjohtajalle suoritetaan lisäksi tuhannensadan markan suuruinen vuotuinen palkkio. Pankkivaltuusmiesten palkkio suoritetaan kuukausittain jälkeenpäin. Jos pankkivaltuusmies ei jonakin kuukautena, jonka aikana pankkivaltuusmiehet ovat kokoontuneet, ole ollut saapuvilla yhdessäkään kokouksessa, ei palkkiota hänelle siltä kuukaudelta suoriteta.

Pankkivakuusmiesten sihteerin palkkion sekä heidän kansliansa tarverahat määräävät valtuusmiehet.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Valtiovarainministeri
Mauno Koivisto.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.