358/1966

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1966.

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan säädettyjen määräaikain laskemisesta 25 päivänä huhtikuuta 1930 annetun lain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä toukokuuta 1938 annetussa laissa (211/38), näin kuuluvaksi:

5 §.

Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1966.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
A. Simonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.