332/1966

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1966

Laki Suomen aluevesien rajoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen aluevesien rajoista 18 päivänä elokuuta 1956 annetun lain 1 §:n 1 momentti a 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 5 päivänä maaliskuuta 1965 annetussa laissa (144/65), näin kuuluviksi:

Suonien aluevedet käsittävät valtakunnan maa-alueeseen välittömästi liittyvän meren osan, jota idässä Neuvostoliittoa vastaan Suomenlahdella Vironlahden saaristossa rajoittaa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetussa pariisin rauhansopimuksessa (699691/47) sekä Haapasaaren saariston kohdalla 29 päivänä toukokuuta 1965 Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella tehdyssä sopimuksessa määrätty valtakunnan meriraja ja lännessä Ruotsia vastaan perämerellä Tornion saaristossa Haminan rauhan jälkeen Torniossa 19 päivänä tammikuuta 1811 allekirjoitetun topografisen rajanselityksen mukaan rajantarkistuksessa vuosina 1956―1957 määrätty valtakunnan meriraja. Aluevesien ulkorajana aavaa merta vastaan on kansainvälinen aluevesiraja lukuun ottamatta, Ahvenanmerellä Märketin luodon etelä ja pohjoispuolella, jossa rajana on edellä mainitussa vuoden 1811 rajanselityksessä määrätty valtakunnan meriraja sellaisena, kuin se on sisällytetty 20 päivänä lokakuuta 1921 allekirjoitettuun Ahvenanmaan hnnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevaan sopimukseen (64/22).


Valtakunnan itäisen merirajan läntisestä päätepisteestä aluemeren ulkoraja kulkee suorana linjana länteen 16 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetussa pariisin rauhansopimuksessa määrätyn, Suomen aluemerta rajoittavan rajan itäiseen päätepisteeseen, missä se yhtyy mainittuun rajaan.


Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ulkoasiainministeri
Ahti Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.