294/1966

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1966.

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 20) ja 22) kohta, sellaisena kuin ne ovat 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52), ja 24 §, sellaisena kuin se on päivänä tammikuuta 1951 annetussa laissa (11/51), näin kuuluviksi:

17 §.

Pankkivaltuusmiesten asiana on:


20) vahvistaa johtokunnan jäsenten ja pankin tointen haltijain palkkaedut sekä ratkaista muut palkkaus- sekä perhe-eläke- ja avustusasiat;


22) vahvistaa eläkesääntö pankin ja sen setelipainon palveluksessa oleville; sekä


24 §.

Virka- tai työsuhteessa Suomen Pankkiin ja sen setelipainoon olevalla henkilöllä on oikeus pankin varoista kustannettavaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

Eläkkeen myöntää Suomen Pankin johtokunta. Suomen Pankissa on eläkeasiamies, jolla on oikeus seurata eläkettä koskevien asioiden käsittelyä johtokunnassa. Johtokunnan päätökseen eläkettä koskevassa asiassa saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. Valitusoikeus on eläkkeen hakijalla tai saajalla ja eläkeasiamiehellä.

Tarkemmat määräykset eläkkeen maksamisesta ja eläketurvasta muutoin annetaan eläkesäännöllä, jonka pankkivaltuusmiehet vahvistavat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Ministeri
Erkki Huurtamo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.