233/1966

Annettu Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 1966

Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmikuuta 1954 annetun lain (74/54) 4 § näin kuuluvaksi:

Postitse tai lähetin välityksellä asianomaiselle tai hänen 3 §:ssä mainitulle asiamiehelleen lähetetystä asiakirjasta on asianomaisen katsottava saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona asiakirja asianomaisen ilmoittamalla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi saantitodistusta vaatimatta, tai sinä päivänä, jona asiakirja on annettu lähetille. Lähettäjän on kirjoitettava asiakirjalle todistus päivästä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi tai lähetille.


Tätä lakia, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967, ei ole sovellettava, milloin asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi ennen sanottua päivää.

Helsingissä 15. päivänä huhtikuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.