205/1966

Annettu Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 1966

Laki oikeudesta yleiseen vesialueeseen Ahvenanmaan maakunnassa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomen aluevesi Ahvenanmaan maakunnassa on, siltä osin kuin se on kylänrajan ulkopuolella yleistä vesialuetta. Maakunnassa oleva yleinen vesialue pohjineen on maakunnan omaisuutta.

Tätä ennen laillisesti saatu yksityinen oikeus kalastuspaikkaan kylänrajain ulkopuolella tai muu erityinen oikeus tiettyyn osaan yleisestä vesialueesta on edelleen voimassa. Laitos tai rakennelma, joka merenkulkua tai maaliikennettä, satamaa, uittoa, kalastusta tai muuta tarkoitusta varten laillisesti aikaisemmin on tehty yleiselle vesialueelle, saadaan siellä tämän lain säännösten estämättä edelleen pysyttää. Ahvenanmaan maakunnalle ei tule korvausta edellä tarkoitetusta oikeudesta eikä alueen käyttämisestä ennen tämän lain voimaan tuloa tehdyn laitoksen tai rakennelman pohjana, paitsi milloin tällaisen korvauksen suorittamista on erikseen sovittu.

Milloin joku ennen tämän lain voimaan tuloa on yleiseltä vesialueelta vallannut kivennäis- tai järvimalmilöydöksen tai hakenut kaivospiirin määräämistä, valtio ei peri maanomistajalle kuuluvaa osuutta puolustusmaksusta eikä vaadi kaivoslain mukaan maanomistajalle tulevaa louhimismaksua tai muuta osuutta kaivostyöstä.

Tämä laki ei aiheuta muutosta siihen, mitä erikseen on säädetty tai muutoin voimassa oikeudesta kalastaa tai metsästää yleisellä. vesialueella taikka harjoittaa siellä liikennettä, uittoa tai muuta yleiskäyttöä.

Kylän ja yleisen vesialueen välisen rajan siirtyminen ei aiheuta muutosta yleisen vesialueen osaan ennen tämän lain voimaan tuloa laillisesti saadun tai tämän lain nojalla toiselle vuovutetun oikeuden pysyvyyteen. Yleisen vesialueen osa, joka asianmukaisessa järjestyksessä on otettu valtion tai Ahvenanmaan maakunnan pysyvään käyttöön, jää valtion tai maakunnan omaisuudeksi.

Tämän lain säännökset eivät koske valtion kiinteästä omaisuudesta ja rakennuksista Ahvenanmaan maakunnassa 19 päivänä helmikuuta 1954 annetulla asetuksella (47/1954) valtion omistuksessa pysytettyä osaa yleisestä vesialueesta Ahvenanmaan maakunnassa.

Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 1966

TP
Urho Kekkonen

OMm
J. O. Söderhjelm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.