198/1966

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1966.

Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 7 päivänä tammikuuta 1955 annetussa laissa (7/55), näin kuuluvaksi:

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa, kun virallinen syyttäjä on niissä tehnyt rangaistus- tai muun vaatimuksen tai sellaista asiaa on hänen aloitteestaan oikeudessa käsitelty taikka kun virallinen syyttäjä on nuorista rikoksentekijöistä annetun lain nojalla tahi rikoksen tai rikkomuksen vähäpätöisyyden tai vähäisyyden vuoksi jättänyt ajamatta syytettä, ei kuitenkaan korkeimmassa oikeudessa eikä hovioikeuksissa 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta, paitsi milloin toimituskirja on annettava sen asian johdosta vangittana olevalle tahi asevelvollisuuslain nojalla sotapalvelukseen kutsutulle henkilölle; niin myös sellaiset rikosasiain toimituskirjat korkeimmassa oikeudessa, jotka annetaan syytetylle, kun tämän tekemä valitus on johtanut hovioikeuden päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen hänen edukseen;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1966.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.