174/1966

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1966

Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen pankin ohjesäännön (365/25) 17 §:n 1 momentin 17 ja 21 kohta sekä 21 ja 31 §, 21 § sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1948 annetussa laissa (443/48), näin kuuluviksi:

17§

Pankkivaltuusmiesten asiana on:


17) nimittää johtajat ja haarakonttorien johtajat;


21) ratkaista virantoimituksestapidättämisja kurinpitoasiat, jotka koskevat johtokunnan jäsentä, johtajaa tai haarakonttorin johtajaa;

21§

Pankissa on, paitsi johtokunnan jäsenten virkoja, pankkivaltuusmiesten vahvistaman palkkaussäännön rajoissa johtajan ja konttorinjohtajan toimia sekä muita pysyväisiä toimia.

31§

Pankkivaltuusmiestä älköön pantako syytteeseen virkavirheestä, ellei eduskunta ole sitä päättänyt.

Jos pankin toimenhaltija, joka ei ole johtaja tai haarakonttorin johtaja, on syytteessä tai tutkimuksen alaisena rikoksesta, voi johtokunta määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi virantoimituksesta ja menettämään palkkaetunsa osaksi tai kokonaan. Sama valta on pankkivaltuusmiehillä, jos johtokunnan jäsen, johtaja tai haarakonttorin johtaja on syytteessä tai tutkittavana.

Jos muu toimenhaltija kuin johtaja tai haarakonttorin johtaja on syypää virkavirheeseen, joka ei vaadi hänen erottamistaan toimesta eikä syytteen nostamista tuomioistuimessa, tulee johtokunnan joko yksityisesti puheenjohtajansa kautta varottaa syyllistä tai kokouksessaan pöytäkirjaan merkittäväksi antaa hänelle nuhteet taikka pidättää hänet virantoimituksesta enintään kahdeksi kuukaudeksi, samalla määräten pitääkö hänen ja minkä verran menettää palkkaansa siltä ajalta. Johtajaan ja haarakonttorin johtajaan nähden on pankkivaltuusmiehillä samanlainen kurinpitovalta.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1966

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Esa Kaitila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.