590/1965

Annettu Helsingissä 12. päivänä marraskuuta 1965

Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä heinäkuuta 1959 annetun liikennevakuutusasetuksen (324/ 59) 7 §:n 2 ja 3 momentti sekä lisätään mainittuun pykälään uusi 5 momentti seuraavasti:

Moottoriajoneuvorekisteriä pitävän viranomaisen on viipymättä tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle liikennevakuutussopimuksen lakkauttamista varten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;

2) kun ajoneuvon omistaja siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön esittää entisen vakuutusyhtiön kirjallisen ilmoituksen vakuutussopimuksen päättymisestä ja samalla antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisessa yhtiössä;

3) kun rekisteriviranomainen on saanut ajoneuvon entiseltä omistajalta ajoneuvon luovutuksesta sellaisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekisteriin; tai

4) kun viranomaiselle omistajan vaihtumisesta rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle tehtävään ilmoitukseen on rekisteriviranomaisen merkittävä 1 momentissa mainitussa todistuksessa olevat, liikennevakuutusta koskevat tiedot ja rekisteriin tehdyn muutoksen peruste sekä lisäksi 2 momentin 1 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvo poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdissa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyi uudelle omistajalle.


Sosiaaliministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisällöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Helsingissä 12. päivänä marraskuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
K. Sorkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.