424/1965

Annettu Naantalissa 23 päivänä heinäkuuta 1965.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetulla lailla (332/56), 5 päivänä joulukuuta 1957 annetulla lailla (385/57), 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetulla lailla (271/59), 23 päivänä joulukuuta 1959 annetulla lailla (479/59), 20 päivänä helmikuuta 1960 annetulla lailla (102/60) sekä 29 päivänä kesäkuuta 1961 ja 21 päivänä joulukuuta 1962 annetuilla laeilla (344/61 ja 606/62), uusi pöyäkirjanotetta koskeva nimike seuraavasti:

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaisille esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 21 markkaa ja kiinnitysasiassa 15 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966, kuitenkin niin, että aikaisempia säännöksiä on noudatettava asioissa, jotka on pantu vireille ennen tämän lain voimaan tuloa.

Naantalissa 23 päivänä heinäkuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Vt. oikeusministeri
Erkki Huurtamo.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.