357/1965

Annettu Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 1965

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaaliministerin esittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen 29 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä toukokuuta 1962 annetussa asetuksessa (340/62), näin kuuluvaksi:

29§

Vanhusten huoltoa ja asunto-oloja edistävällä kansaneläkelain 60 §:n 2 momentissa (697/64) tarkoitetulla rakennustoiminnalla on lähinnä pyrittäviä aikaansaamaan:

1) kunnallisia ja muita yleishyödyllisessä tarkoituksessa toimivia ajan mukaisia vanhainkoteja ja vanhusten sairaskoteja; sekä

2) asuntoja, jotka ovat kunnan, yleishyödyllisen säätiön tai yhdistyksen tahi seurakunnan omistuksessa ja jotka on pysyvästi tarkoitettu vuokrattaviksi vanhuksille.

Lainaa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun rakennustoimintaan myönnetään kunnalle tai kunnan välittämänä ja valvomana. Muille yhteisöille voidaan lainaa myöntää vain kunnan hakemuksesta. Kunnan on annettava lausuntonsa hakijoiden ensisijaisuusjärjestyksestä lainahakemuksia eläkelaitokselle lähettäessään.

Eläkelaitos voi määrätä kansaneläkelain 60 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rakennuslainojen koron vähintään kuudeksi sadalta vuodessa, mikäli kysymyksessä on rakennuslaina, joka käytetään edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittuun rakennustoimintaan, ja vähintään kolmeksi sadalta vuodessa, mikäli on kysymyksessä saman momentin 2 kohdassa tarkoitetut lainat, joiden osalta lainan ottaja voi antaa riittävät takeet siitä, että koron alennus välittömästi vaikuttaa alentavasti vuokran määrään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1965.

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
Juho Tenhiälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.