301/1965

Annettu Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1965

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (70/58) 11 §:n 2 momentti, 95 §:n 1 momentti ja 104 §:n 2 momentti sekä lisätään lain 15 §:ään, sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 196 annetussa laissa (661/62), uusi 2 momentti ja 96 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti muuttuu 3 momentiksi, seuraavasti:

11§

Maalaiskunnassa on rakennusjärjestys annettava rakennuskaava-aluetta varten. Milloin erityiset määräykset rakennustoiminnasta on katsottava tarpeellisiksi muulla alueella, joka liittyy rakennuskaava-alueeseen taikka jolle on syntynyt tai odotettavissa taajaasutusta, tulee rakennusjärjestys antaa myös sellaista aluetta varten.


15§

Rakennuskaavassa maatalousalueeksi määrätyn alueen omistajalle tai haltijalle ei rakennusjärjestyksessä voida asettaa 1 momentissa tarkoitettuja velvollisuuksia.

95§

Maalaiskunnan taaja-asutusta varten ja sellaiselle alueelle, jolla on alettu ositella, myydä tai vuokrata rakennusmaata siinä määrin, että sinne on syntymässä taaja-asutus, taikka jolle muutoin on odotettavissa huomattavaa rakennustoimintaa, voidaan laatia rakennuskaava. Rakennuskaava voi käsittää muutakin aluetta, milloin se on tarpeen yhtenäisen rakennuskaava-alueen aikaansaamiseksi.


96§

Erityisestä syystä voidaan alueita rakennuskaavassa osoittaa myös maa- ja metsätaloutta varten (maatalousalueet).


104§

Muusta rakennuskaavassa liikenneväyläksi tarkoitetusta maasta saa sen omistaja korvauksen siltä osalta, kuin luovutettava liikenneväylä on enemmän kuin kymmenesosa hänen kysymyksessä olevalla rakennuskaavaalueella omistamastaan muusta kuin rakennuskaavassa maatalousalueeksi määrätystä maasta tai liikenneväylä ei ole tarpeellinen omistajalle kuuluvan rakennusmaan käyttämiselle.


Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1965

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Niilo Ryhtä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.