54./1965

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1965.

Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/18) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1926 annetussa laissa (28/26), näin kuuluvaksi:

7 §.

Korkein oikeus on tuomionvoipa viisijäsenisenä. Rikosasiassa, jossa syytetty ei ole jutun vuoksi vangittuna ja joka ei koske nuorta rikoksentekijää eikä ole sotaoikeusasia, käsitellään muutoksenhakulupaa koskeva hakemus kolmijäsenisessä jaostossa. Tällainen asia on kuitenkin otettava käsiteltäväksi täysilukuisessa jaostossa, jos jaosto niin päättää tai jollei esittelyn tapahduttua päätetä välitoimenpiteestä taikka jaoston yksimielisellä päätöksellä lupaa evätä. Tuomionvoivasta jäsenmäärästä sotaoikeusasioissa on säädetty erikseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1965.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.