45./1965

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1965.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 3 § ja muutetaan saman luvun 2 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä syyskuuta 1951 annetussa laissa (472/51), näin kuuluvaksi:

2 §.

Jos syntyy riita perinnöstä, testamentista tai perintökaaren 8 luvun mukaan suoritettavasta avustuksesta taikka, kun vainaja oli naimisissa, perillisen ja eloonjääneen puolison välisestä osituksesta tahi jos kuolleen henkilön pesän osakasta muutoin haetaan pesää koskevassa asiassa, niin tuomitkoon siitä se oikeus, jonka piirissä vainajan asunto ja koti on ollut. Sama oikeus käsitelköön asian, joka koskee lakiosan täydennystä, perunkirjoitusta, perillisen tai testamentin saajan oikeuden voimaansaattamista, perinnönjakoa tai sen moittimista, kuolinpesän hallintoa taikka omaisuuden luovuttamista konkurssiin.

Jos muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa syntyy riitaa puolisoiden välisestä osituksesta, tuomitkoon siitä sen paikkakunnan oikeus, missä miehen koti on, tahi, ellei hänellä ole asuinpaikkaa Suomessa, missä vaimo asuu.

Jos tässä pykälässä mainituissa asioissa ei, sen mukaan kuin nyt on sanottu, ole asianoinaista tuomioistuinta, on asia käsiteltävä Helsingin raastuvanoikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966. Mitä 2 §:ssä, sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 1930, on säädetty laillisesta tuomioistuimesta asioissa, jotka koskevat omaisuuden erilleen ottamista tai pesäeroa, on edelleen noudatettava puolisoihin nähden, joiden varallisuussuhteisiin on sovellettava ennen mainittua päivää voimassa ollutta lakia.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1965.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.