638/1964

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1964

Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) 5 §:n 2 momentti sekä lisätään lain 10 §:ään uusi 3 momentti ja 21 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Vahinkoa, joka on kohdistunut liikenneväylällä valvonnatta olleeseen muuhun eläimeen kuin poroon, ei korvata liikennevakuutuksesta, ellei ajoneuvon omistaja, kuljettaja tai matkustaja ole velvollinen sitä korvaamaan.

10§

Milloin joku 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetussa tieliikennelaissa (143/57) tarkoitetun liikeonnettomuuden johdosta on joutunut sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kuljettaa hänet saamaan hoitoa, on liikennevakuutusyhdistys, jos kuljetukseen on käytetty moottoriajoneuvoa, velvollinen suorittamaan korvauksen kuljetuskustannuksista sekä kuljettamisesta johtuneesta moottoriajoneuvon ja vahingoittunutta kuljetuksen yhteydessä auttaneen henkilön vaatteiden vahingoittumisesta ja likaantumisesta. Tämä korvausvelvollisuus ei koske ajoneuvoa kuljetuksen aikana ehkä kohdannutta muuta vahinkoa.

21§

Jos liikennevakuutusyhdistys on suorittanut korvausta 10 §:n 3 momentin nojalla ja jos mainitussa momentissa tarkoitetulla vahingonkärsineellä on oikeus saada vastaava korvaus tämän lain mukaan liikennevahingosta vastuussa olevalta vakuutusyhtiöltä tai valtiolta taikka muun lain nojalla sellaiselta korvausvelvolliselta, joka on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella, siirtyy vahingonkärsineen mainittu oikeus liikennevakuutusyhdistykselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1965.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
K. Sorkio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.