597./1964

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1964.

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 17 kohta, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa (858/41), näin kuuluvaksi:

3 §.

Allamainitut elinkeinot ovat erityisissä laeissa ja asetuksissa annettujen tai vastedes annettavain ehtojen ja määräysten alaisia, nimittäin:


17) moottoriajoneuvojen ja muiden omin voimin kulkevien koneiden käyttäminen sekä ilma-alusten käyttäminen, ilma-alusten, niiden varusteiden ja varaosien rakentaminen tai valmistaminen ja huolto-, korjaus- tai muutostöiden suorittaminen, niin myös lentopaikan pito.Tämä laki tulee voimaan asetuksella määrättävänä päivänä.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1964.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri
Grels Teir.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.