334/1964

Annettu Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1964.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 12 §:n 11 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), näin kuuluvaksi:

12 §.

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


11) keskinäisen eläin- ja kalastusvakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen, karjanjalostusta varten perustetun siitoseläinosuuskunnan, maataloudellisen koneosuuskunnan, metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoitoyhdistyksen, vesilintujen suojeluyhdistyksen, kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän tahi eläke- tai muun avustuskassan sääntöjen taikka työsääntöjen vahvistamista;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1964.

Naantalissa 18 päivänä kesäkuuta 1964.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Valtiovarainministeri
Esko Rekola.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.