310/1964

Annettu Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 1964

Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) 19 § sekä lisätään lain 6 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:


Jos moottoriajoneuvon omistaja tai kuljettaja saa tai hänellä on oikeus saada omistamansa tai kuljettamansa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta korvausta tapaturmavakuutuslain nojalla, korvataan tämän lain nojalla mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksesta vain se osa vahingosta, jota ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaan.

19§

Toimilupa liikennevakuutuksen harjoittamiseen saadaan antaa ainoastaan kotimaiselle vakuutusyhtiölle. Toimilupa voidaan myöntää vain, milloin sitä on yleisen edun, liikennevakuutustoiminnan terveen kehityksen tai muun erityisen syyn perusteella pidettävä tarpeellisena. Toimilupaan voidaan panna ehtoja ja se voidaan lakkauttaa, jollei vakuutusyhtiö niitä noudata.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1964. Jos liikennevahinko on tapahtunut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan suoritettaviin korvauksiin kuitenkin aikaisemman lain säännöksiä.

Helsingissä 8. päivänä kesäkuuta 1964

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaaliministeri
O. Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.