325./1963

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1963.

Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 22 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 22 § näin kuuluvaksi:

10 luku

Laillisesta tuomioistuimesta.

22 §.

Rikoksesta, joka tehty Suomen ulkopuolella, on, jollei muualla laissa ole toisin säädetty, syyte nostettava ja asia käsiteltävä sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jossa syytettävä tavattiin tahi jossa hän oleskelee.

Edellä 1 momentissa mainittuun rikokseen sovellettakoon lisäksi mitä eräiden yhdessä käsiteltävien rikosasiain oikeuspaikasta 8 päivänä kesäkuuta 1945 annetun lain (516/45) 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1963.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 1963.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.