593/1962

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1962.

Laki kielilain 2 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain 2 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1935 annetussa laissa (141/35), näin kuuluvaksi:

2 §.

Virka- tai itsehallintoalue, joka käsittää yhden kunnan, katsotaan yksikieliseksi, jos kunnassa on ainoastaan samankielisiä asukkaita tai jos siinä asuvien toiskielisten luku on pienempi kuin kymmenen prosenttia asukkaiden koko määrästä, mutta kaksikieliseksi, jos toiskielisten luku nousee tähän prosenttimäärään tai on vähintään viisituhatta. Sama on sovellettava virka-alueeseen, joka on kuntaa pienempi.

Virka- tai itsehallintoalue, joka käsittää useampia kuntia, katsotaan yksikieliseksi, jos siihen kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia. Alue, johon kuuluu erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia, katsotaan kunkin kunnan osalta samankieliseksi kuin asianomainen kunta.

Mitkä virka- ja itsehallintoalueet edellä mainituilla perusteilla on katsottava suomentai ruotsinkielisiksi ja mitkä kaksikielisiksi, määrää virallisen tilaston pohjalla valtioneuvosto joka kymmenes vuosi. Älköön kuitenkaan kuntaa, joka tämän lain mukaan on ollut kaksikielinen, julistettako yksikieliseksi, ellei toiskielisten luku alueella ole alentunut kahdeksaan prosenttiin tai sitä pienemmäksi. Tästä riippumatta on joka kerta, kun tapahtuu muutos virka- tai itsehallintoalueiden rajoissa, samalla 1 ja 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan määrättävä, minkä kielisiä uudestijärjestetyt alueet ovat.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1962.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.

Oikeusministeri
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.