292/1962

Annettu Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 1962

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23), 13, 14 ja 15 § sekä lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

13§

Kaikki riistaeläimiin kuulumattomat linnut sekä niiden pesät ja munat ovat aina rauhoitettuja, paitsi piekana Lapin läänissä, korppi, varis, naakka, harakka, närhi, varpunen, kesykyyhky, räkätti- ja mustarastas, huuhkaja, kanahaukka ja varpushaukka sekä lokit lukuun ottamatta kalalokkia.

Huuhkajan ja piekanan rauhoittamisesta valtion metsämailla päättää maatalousministeriö.

Riistaeläimiin kuulumattomista nisäkkäistä ovat naali, lumikko, lepakot, siili ja liitoorava aina rauhoitetut.

Riistaeläinten rauhoittamisesta säädetään metsästyslaissa.

14§

Jos jonkin 13 §:ssä mainitun tai muun riistaeläimiin kuulumattoman eläinlajin olemassaolo käy uhatuksi tai jos rauhoittaminen muusta syystä osoittautuu tarpeelliseksi, voidaan tällainen laji asetuksella rauhoittaa koko maassa tai jossakin sen osassa.

Harvinaisista luonnonvaraisista puista, pensaista, varvuista, ruohoista, heinistä ja muista pienemmistä kasveista olkoon sama laki kuin edellä on eläimistä säädetty.

14a§

Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitetuista rauhoitusmääräyksistä saa poiketa silloin, kun se tapahtuu kotieläintä välittömästi uhkaavan vahingon torjumiseksi tahi rakennuksen tai laitteen suojelemisen tai tarkoituksenmukaisen käyttämisen takia.

Tieteellistä tai opetustarkoitusta varten tahi jos jokin tämän lain taikka sen nojalla annetun asetuksen mukaan rauhoitettu eläin on jollakin paikkakunnalla haitallisesti lisääntynyt tai muuten osoittautunut vahingolliseksi, voi maatalousministeriö luonnonsuojeluvalvojaa kuultuaan myöntää muita poikkeuksia säädetystä rauhoituksesta.

Tässä laissa säädetty kasvien ja eläinten rauhoittaminen älköön estäkö maan käyttämistä viljelys- ja rakentamistarkoituksiin.

15§

Paalurautojen ja muiden sellaisten umpimähkään toimivien pyydysten käyttäminen, jotka ovat omiaan pyydystämään tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan rauhoitettuja lintuja, on kielletty. Jokainen, joka tapaa sellaisen pyydyksen, saa sen hävittää tai ottaa talteen poliisiviranomaiselle toimitettavaksi.

Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 1962

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maatalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.